Tapk Studijos.info draugu Facebook socialiniame tinkle.

REGISTRUOTIS Pamiršai?

VADYBA, RINKODORA, EKONOMIKA

APSKAITA

 

"X” ĮMONĖS VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIŲ ANALIZĖ

2012-05-29

TURINYS


ĮVADAS 3


1. KOEFICIENTŲ REIKŠMĖ, PRIVALUMAI, TRŪKUMAI, PASIRINKIMAS 4

1.1. Finansinių koeficientų reikšmė ir privalumai 4
1.2. Santykinių rodiklių pasirinkimas 6
1.3. Koeficientų trūkumai 7

2. FINANSINIAI KOEFICIENTAI IR JŲ GRUPĖS 9

2.1. Finansinių koeficientų grupavimas 9
2.2 Santykinių analitinių rodiklių ribotumai 12

3. DU PONT'O ANALIZĖ 14


4. EKONOMINIS ĮMONĖS FINANSINIŲ RODIKLIŲ VERTINIMAS 16


5. ''X" ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA 18


6. "X" ĮMONĖS VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIŲ ANALIZĖ 20

6.1 Pelningumo rodikliai 20
6.2 Mokumo (likvidumo) rodikliai 22
6.3 Apyvartumo rodikliai 24

7. Du Pont'o analizė "X" įmonėje 26


IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 27


Literatūra 28


PRIEDAI 29

1 PRIEDAS. "X" įmonės einamų metų pelno (nuostolio) ataskaita 30
2 PRIEDAS. "X" įmonės einamų metų balansas 31

ĮVADAS

Kiekvienos įmonės vadovams rūpi, kaip dirba jų įmonė. Akivaizdu tik
viena: įmonė turi užsidirbti tiek, kad būtų padengtos visos patiriamos
sąnaudos ir dar liktų įvairiems poreikiams tenkinti. Įmonės, norinčios kiek
galima sumažinti riziką ir išvengti daugelio nemalonumų, privalo analizuoti
savo įmonės veiklą. Finansinė analizė teikia bene daugiausia naudingos
ekonominės informacijos, kuria remiantis galima priimti tikslesnius
sprendimus. Finansinei analizei atlikti būtinos visapusiškos buhalterinės
apskaitos žinios. Finansinės analizės nenumato atlikti jokie įstatymai ir
normatyviniai dokumentai. Šiuo metu daugelio įmonių vadovai nepakankamai
įvertina finansinės analizės reikšmę.
Smulkaus verslo pasaulyje, kur akcininkai yra kartu ir šių įmonių
savininkai, ir vadovai, nėra detalios įmonės veiklos analizės poreikio.
Sudėtingesni analizės metodai yra taikomi didesnėms, paprastai atviroms
akcinėms bendrovėms apsaugoti, nes būtent jose sukaupiama daugiau
analizuotos informacijos.

Komentarai(0)