Tapk Studijos.info draugu Facebook socialiniame tinkle.

REGISTRUOTIS Pamiršai?

KALBOS IR LITERATŪRA

LIETUVIŲ KALBA

 

Prieveiksmis

2012-08-13
Jų dauguma yra daugiaskiemeniai ir nesunkiai matosi iš ko jie padaryti (tarp-tarpas) Tiek naujybiniai tiek senybiniai vartojami kartu su linksniais ir tik drauge atsako I klausymus.


11. Lietuviu kalbos prielinksniai dažniausiai vartojami su vienu is trijų linksnių: Kilmininku, Galininku, Įnagininku. po prielinksnis vartojamas net su visais trimis (kilm,gal,inag) linksniais. Prielinksnis vartojamas su dviem linksniais (gal,inag) Prielinksnis ant nevartojamas reiškiant:


1)veiksmo priemone (ant smuiko)

2)vieta kai žymimas ne paviršius (ant autobuso)

3) laika (ant rytojaus)

4)veiksmo tikslą, siekimą, paskirtį (davė $ ant pietų)


Prielinksnis pas netinka: a)nuosavybei, priklausymui, turėjimui žymėti (pas ja gražios…) b)su veiksmažodžiais gauti,imti,įsigyti,kreiptis,klausti,prasyti

1. Prielinksniai aplink ir apie kartu su galininku dažniausiai žymi vieta , aplink kuria judama bėgama, kuria is keliu pusiu kas nors supa. (susispietę aplink/apie stalą)

2.Tik prielinksniu apie žymimas apytikris laikas,kiekis (apie kilogramą)

3. vartojame kai norime pasakyte apie ką kalbame apie ką galvojame.


12.Jungtukas yra nesavarankiška nekaitoma kalbos dalis , kuri jungia sakinio dalis arba sakinius. (mergaite stovėjo ir šypsojosi) Jungtukais I rišlų tekstą yra siejami ir ištisi sakiniai. Jungtukai ne tik jungia sakinio dalis ar sakinius, bet dažniausiai rodo ir tam tikrus jų reikšmės santykius (melagis pasauli pereis bet nesugris) Pagal tai kokio savarankiškumo sakinius jungia, jungtukai skirstomi I sujungiamuosius ir prijungiamuosius.


13. Sujungiamieji jungtukai ir,o,bet,teciau,arba,ar,tad,taigi… jungia vienarūšes sakinio dalis arba savarankiškus, klausimais nesusijusius sakinius.


14. Prijungiamieji jungtukai kad,jog,ar,kol,jei,jeigu,nes… jungia priklausomus sakinius, kurie paprastai atsako I sakinio daliu klausimus.


15. Jungtuko funkcijas sakinyje dažnai atlieka kai kurios dalelytes (ar,nei,tarsi) Prielinksniu ir jungtuku gali būti ir iki, ligi

Komentarai(0)