Tapk Studijos.info draugu Facebook socialiniame tinkle.

REGISTRUOTIS Pamiršai?

HUMANITARINIAI MOKSLAI

TEISĖ

 

Mokesčių teisė 5

2012-08-13

  Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

   Pridėtinės vertės mokestį nustato LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (Valstybės žinios, 1994, Nr. 3-40), LR Vyriausybės nutarimas “Dėl pridėtinės vertės mokesčio” (Valstybės žinios, 1996, Nr. 44-1081) ir kiti teisės aktai.

   Pridėtinės vertės mokesčio tarifas Lietuvoje yra 18 %.

   Eksporto PVM tarifas 0%.

   PVM nuolaidos taikomos PVM mokėtojais įregistruotų įmonių importuojamam ilgalaikiam gamybinės paskirties turtui.

   PVM objektas yra prekių gamybos, atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų procese sukurta ir realizuota pridėtinė vertė bei importuojamos prekės. Išimtis sudaro sveikatos priežiūros prekės bei paslaugos, socialinės paslaugos, kai kurios švietimo, kultūros ir mokslo paslaugos, taip pat draudimo, bankų paslaugos, loterijos ir azartiniai lošimai bei kitos Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nurodytos prekės ir paslaugos.

   Juridiniai asmenys, Lietuvoje veikiantys užsienio valstybių ūkio subjektų padaliniai ir fiziniai asmenys, kurių realizacinės pajamos (įplaukos) neskaitant PVM ir neįskaitant daugiau kaip metus naudoto ilgalaikio turto pardavimo, sudaro ne daugiau kaip 10.000 Lt per metus, neprivalo registruotis PVM mokėtojais. Jie PVM neskaičiuoja ir nemoka į biudžetą. Šių asmenų sumokėtas PVM už įsigytas prekes, gautas paslaugas jiems nekompensuojamas.

   Asmenys, kurių realizacinės pajamos sudaro nuo 10.000 Lt iki 100.000 Lt per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių), gali registruotis PVM mokėtojais, jei jie to pageidauja. Šie asmenys PVM moka į biudžetą (PVM grąžinamas jiems iš biudžeto) pradedant nuo kito mėnesio po registracijos.

Komentarai(0)