Tapk Studijos.info draugu Facebook socialiniame tinkle.

REGISTRUOTIS Pamiršai?

TIKSLIEJI IR GAMTOS MOKSLAI

GEOGRAFIJA

 

Lietuvos reljefas

2012-05-29Turinys:


Reljefas ir jo vystymasis...............................................................................2 psl.
Kvartero nuogulos ir reljefas.........................................................................4 psl.
Zarasų rajonas – ežerų kraštas.......................................................................5 psl.
Vidurio Lietuvos žemumoje – KĖDAINIAI.................................................8 psl.
Smėlingosios lygumos...................................................................................9 psl.
Molingosios lygumos....................................................................................10 psl.
Kalvotosios moreninės aukštumos................................................................11 psl.
Pajūrio lygumos............................................................................................13 psl.
Upių slėniai...................................................................................................15 psl.
Lietuvos reljefo žemėlapis............................................................................16 psl.


RELJEFAS IR JO VYSTYMASIS


Lietuvos, kaip ir viso Pabaltijo, pagrindinių uolienų reljefas yra pakopiškas. Išskiriami trys pakopų paviršiai: apatinis - 20-30 m žemiau jūros lygio, vidurinis - apie 20 m aukščiau jūros lygio ir viršutinis - 60-80 m aukščiau jūros lygio. Pagal šiuolaikines pažiūras pagrindinių sluoksnių reljefo pakopiškumas atspindi paviršiaus išlyginimą, vykusį paleogene ir neogene atitinkamomis tektoninėmis ir morfoklimatinėmis sąlygomis. Neogeno pabaigoje vyko trumpalaikis, bet stiprus erozinis išlygintųjų paviršių suskaidymas, palikęs gilius slėnius. Tokiais slėniais išraižytus išlygintus paviršius dar sukomplikavo kiti faktoriai: selektyvinė denudacija dėl nevienodo uolienų atsparumo, neotektoninės deformacijos, ne kartą pasikartojusi ledyninė egzaracija, atsinaujinęs tarpledynmečiais išraižymas slėniais.
Kvartero apledėjimo metu ant sudėtingo pagrindinių uolienų reljefo nugulė ledyninių nuogulų danga nuo kelių metrų iki 300 m storio. Stiprios egzaracijos ir plonos ledyninių nuogulų dangos vietose susidarė žemumos, o gausesnės ledyninės akumuliacijos vietos virto aukštumomis, susiformavusiomis tirpstančio ledyno pakraščiuose arba kelių kaimyninių ledyno iškyšulių sąlyčių zonose.
Seniausia yra Medininkų aukštuma, iškilusi kaip kampinis moreninis masyvas priešpaskutiniojo (Maskvos) apledėjimo ledyno plaštakų sąlytyje.

Komentarai(0)