Tapk Studijos.info draugu Facebook socialiniame tinkle.

REGISTRUOTIS Pamiršai?

HUMANITARINIAI MOKSLAI

PEDAGOGIKA

 

ikimokyklinio ugdymo programos

2012-05-29
TURINYS
ĮVADAS3
1.BENDROJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMA4
1.1Priešmokyklinio ugdymo tikslai ir uždaviniai4
1.2Priešmokyklinio ugdymo turinio sudarymo principai4
1.3Kompetencijų grupės6
2.VAIKŲ DARŽELIO PROGRAMA „VĖRINĖLIS“10
2.1Programos tikslai ir uždaviniai10
2.2Ugdymo sritys10
3.ANKSTYVOJO UGDYMO VADOVAS16
3.1„Ankstyvojo ugdymo vadovo“ tikslai, nuostatos ir principai16
3.2Svarbiausi mažo vaiko poreikiai17
3.3Svarbiausi ankstyvojo ugdymo etapai bei sritys18
4.IKIMOKYKLINIO UGDYMO GAIRĖS19
4.1Ikimokyklinio ugdymo samprata ir kryptis19
4.2Ikimokyklinio ugdymo tikslai20
4.3Sėkmingo ugdymo pagrindai21
4.4Pasaulio pažinimo būdai22
5.HUMANISTINIO VAIKŲ UGDYMO PROGRAMA „AUGINU GYVYBĖS MEDĮ“24
5.1Vaiko diena daželyje24
5.2Kartu su šeima25
5.3Sėkmingo ugdymo prielaidos25
5.4Ugdymo tikslai ir turinys26
IŠVADOS29
LITERATŪROS SĄRAŠAS30


ĮVADAS

Šiame darbe pristatysiu 5 programas, kuriomis vadovaujantis dirba ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Taip pat aptarsiu kiekvienos programos tikslus bei turinį. Tai yra:
1.Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. Ši programa skirta priešmokyklinio ugdymo pedagogams, o taip pat skiriama tėvams(globėjams). Ji padės geriau suprasti priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymosi reikmes, pagalbos teikimo būdus, leis kurti kokybiško ugdymo(si) sąlygas.
2.Vaikų darželio programa „Vėrinėlis“. Tai vaikų darželių programa, grindžiama visybinio ugdymo idėjomis.
3.Ankstyvojo ugdymo vadovas. Jo paskirtis – atkreipti tėvų ar kitų globėjų dėmesį į naujagimio, kūdikio ir ankstyvojo amžiaus vaiko svarbiausius poreikius; aptarti augimą skatinančias sąlygas; atskleisti dvasią ir protą žadinančias jėgas.
4.Ikimokyklinio ugdymo gairės. Ši programa skiriama ir tėvams, todėl joje stengtasi pateikti svarbiausius žinotinus ugdymo orientyrus ir kryptį, tikslus ir kt. Tai turėtų padėti išlaikyti reikalavimų vientisumą, perimamumą tarp šeimos ir vaikų darželio.
5.Humanistinio vaikų ugdymo programa „Auginu gyvybės medį“. J. Bakūnaitės programa yra savita, universali, teikianti daug kūrybinių minčių, todėl ja gali pasinaudoti ir kitakalbiai auklėtojai, siekiantys supažindinti savo auklėtinius su Lietuvos etnine kultūra ir tradicijomis.


1.

Komentarai(0)