Tapk Studijos.info draugu Facebook socialiniame tinkle.

REGISTRUOTIS Pamiršai?

VADYBA, RINKODORA, EKONOMIKA

EKONOMIKA

 

Gyvybės draudimas ir jo perspektyvos Lietuvoje

2012-05-29
TURINYS


ĮVADAS 3


1. GYVYBĖS DRAUDIMO SAMPRATA 4


2. GYVYBĖS DRAUDIMO GRUPĖS 6

2.1 Grynasis gyvybės rizikos draudimas 6
2.2 Grynasis kapitalo kaupiamasis draudimas 7
2.3 Mišrus gyvybės draudimas 9

3. GYVYBĖS DRAUDIMO SUTARTIS 11

3.1 Gyvybės draudimo įmoka 11
3.2 Gyvybės draudimo sutarties sąlygų pakeitimas 14
3.2.1 Draudėjo finansinio pajėgumo pasikeitimas 15
3.2.2 Trečiųjų asmenų teisės į gyvybės draudimo sutartį 16
3.3 Draudiminis įvykis 17
3.4 Draudimo išmoka 18

4. GYVYBĖS DRAUDIMO ĮMONIŲ INVESTICINĖ VEIKLA 20


5. GYVYBĖS DRAUDIMO ĮMOKŲ APMOKESTINIMAS 21


6. VALSTYBINIS BEI PRIVATUS GYVYBĖS DRAUDIMAS 22


7. LIETUVOS GYVYBĖS DRAUDIMO RINKA 23


IŠVADOS 25


Literatūros sąrašas 27


ĮVADAS


Išsivysčiusiose šalyse didžioji dalis gyventojų apdraudžia ne tik
automobilius ar būstą, bet ir save, ir savo artimuosius. Suprantama, kad
vienas ar abu šeimos maitintojai rūpinasi, jog įvykus nelaimei nesikeistų
šeimos socialinis statusas: nereiktų keisti gyvenamosios vietos, darbo,
atsisakyti mokslo. Tai ypač aktualu, kai yra paimti kreditai turtui įsigyti
ar mokėti už mokslą. Dažnai prieš išduodami paskolas bankai reikalauja
apsidrausti gyvybę. Nors Lietuvoje šis reikalavimas daug kam asocijuojasi
tik su dar vienu mokesčiu, gyvybės draudimas skirtas ne tik paties
skolininko apsaugojimui. Jis suteikia puikią galimybę pasirūpinti savo
senatve, vaikų mokslais ar paprasčiausiai taupyti ir dažnai labai
palankiomis sąlygomis.
Lietuvoje gyvybės draudimas dar nėra itin populiarus, nors pastaruoju
metu vis daugiau žmonių draudžiasi gyvybės draudimu.
Gyvybės draudimas – tai ne tik pinigų kaupimas, už kurį gaunamos
palūkanos, tačiau jis dar garantuoja paramą ištikus nelaimei.
Draudžiantiems gyvybės draudimu galima susitaupyti papildomų pajamų
pensijai. Tai aktualu beveik kiekvienam Lietuvos piliečiui, nes senatvės
pensija yra itin maža. Viena iš gyvybės draudimo funkcijų yra pinigų
sukaupimas studijoms. Tai svarbu tiems, kurie turi vaikų ir ketina juos
leisti į mokslus. Finansinė sutuoktinio apsauga – taip pat viena iš gyvybės
draudimo aprėpiamų sričių. Šis sprendimas parankus tada, kai šeimą išlaiko
vienas sutuoktinis.

Komentarai(0)