Tapk Studijos.info draugu Facebook socialiniame tinkle.

REGISTRUOTIS Pamiršai?

HUMANITARINIAI MOKSLAI

PEDAGOGIKA

 

Darbas su rizikos grupės vaikais ir turinčiais delinkventinių polinkių

2012-05-29
Turinys
Įvadas3
Alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo prevencija mokykloje5
Kada ir kokią informaciją pateikti moksleiviams8
Kaip kalbėtis su moksleiviais11
Seksualinės prievartos prieš vaikus prevencija mokykloje13
Vaikų informavimas ir mokymas14
Priemonės apsisaugoti nuo seksualinės ar kitokių prievartos formų15
Tėvų švietimas ir tėvystės įgūdžių skatinimas17
Socialinių įgudžių ugdymas18
Tikslinio užimtumo organizavimas20
Ginčai vis dažniau sprendžiami prievarta ir smurtu ( agresyvus elgesys – delinkventiško elgesio ištakos )24
Nepinamečių asmenybės savybės, turinčių delinkventinių polinkių26
Nepilnamečių nusikaltimus lemiantys veiksniai28
Ankstyviosios prevencijos etapas31
Pagalbos prevencijos etapas (intervencija)33
Socialinė-pedagoginė reabilitacija34
Informacijos šaltiniai36
Priedas 1.36

Įvadas
Pastaruoju metu vykstančios permainos,naujos socialinės ekonominės sąlygos,realus ir potencialus nedarbas, smunkantis gyvenimo lygis labiausiai atspindi šeimose auginančiose vaikus. Gausėja silpnų ir skurstančių šeimų, kurios savo jėgomis negali įveikti susidariusių sunkumų. Nuolat didėja nedarnių ( asocialių ) šeimų skaičius. Tie, kam buvo lemta gimti tokioje šeimoje,lieka visam gyvenimui paženklinti prigimties ir susidariusios viešosios nuomonės. Jų likimai dažnai būna nuobuodžiai panašūs: tėvai, arba vienas iš tėvų, geria, namuose skurdas. Tipiški šių šeimų gyvenimo bruožai- visiškai užmiršti vaikų interesai bei poreikiai, tėvų nerūpestingumas, nenoras auklėti savo vaikus. Tai geriausiai atspindi išaugęs beglobių vaikų skaičius ir vaikų nusikalstamumas, kurio vykdytojų amžius vis jaunėja.

Egzistuoja ir tam tikri genetiniai, socialiniai ir aplinkos rizikos veiksniai, lemiantys, jog vieni individai tampa priklausomais nuo alkoholio, tabako bei kitų narkotikų, o kiti – ne. Ypatinga rizikos grupė – alkoholikų vaikai, kurie gali paveldėti polinkio į priklausomybę genus, be to, jų sunki vaikystė taip pat yra riziką didinantis veiksnys. Įtakos turi ir charakterio savybės – čia pavojus kyla naujų potyrių ieškotojams, kuriuos traukia apsvaigimo jausmo naujumas. Psichologinių problemų turintys, pavyzdžiui, nuo elgesio sutrikimų kenčiantys vaikai, šiomis medžiagomis gali bandyti „gydytis”. Į padidėjusios rizikos grupę patenka ir mokymosi sutrikimų turintys ar sunkiai prie mokymosi sistemos prisitaikantys vaikai, arba skurdžiomis sąlygomis gyvenantys vaikai, nematantys galimybių ir išteklių siekti pasisekimo.

Komentarai(0)