Tapk Studijos.info draugu Facebook socialiniame tinkle.

REGISTRUOTIS Pamiršai?

VADYBA, RINKODORA, EKONOMIKA

EKONOMIKA

 

Bankai ju valdymas, procesas, vekseliai, cekiai ir t.t.

2012-05-29
Pagrindiniai bankų veiklos principai
Yra tam tikri bendri banko veiklos principai, kuriais stengiasi vadovautis atsižvelgdami į išorės bei veiklos aplinką. Pagrindinės ekonomikos rinkos veiklos principas yra ekonomiškumas. Bankuose jis pasireiškia siekimu maksimilizuoti pelną, bei kapitalo rentabilumą.Ekonomiškumo principas yra derinamas su saugumo principu, kuris traktuojamas kiek siaurąja prasme, tiek plačiąja prasme, priimant principinius banko kūrimo ir veiklos sprendimus.Banko saugumas apima klientų indėlių ir akcininkų kapitalo išsaugojimą laikantis bankui nustatytų saugumo normatyvų.
Svarbų vaidmenį įgyvendinant bankų saugumo principą vaidina ne finansiniai saugumo tikslai.
Tai banko įvaizdis, savarankiškumas.
Bankų veikloje ypatingą vaidmenį vaidina klientų pasitikėjimas banku. Pasitikėjimo sąvoka yra labai plati ir ji apima subjektyvius pasitikėjimo aspektus, kuriems susiformuoti yra ne visuomet realus pagrindas.Pvz.: tikrai nepasitikėsime banku, jei žinosime, kad didelė jo akcijų paketo dalis yra konkurentų rankose.
Ekonomiškumas ir saugumas realizuojamas įgyvendinant kitus dalinius principus:
1.Operatyvumas- būtinas kiekvienai bankų veiklos sričiai, spartus aptarnavimas prie kasos prie kasos langelio, operatyvus piniginių indėlių išmokėjimas, formuoja teisingą kliento nuomone apie banką, bei didina jo pasitikėjimą.
2.Bankų veiklos vidinė ir išorinė kontrolė- skiriama nuolatinė operatyvioji kontrolė ir vidinė, bei išorinė revizija. Nuolatinę operatyvią kontrolę atlieka įmonės vadovai, todėl labai svarbų vaidmenį vaidina revizija ar vidaus auditas,kurie turi išaiškinti trūkumus,bet ir numatyti priemones, kaip užkirsti kelią jiems.
3.Kaip savarankišką principą reikia skirti visuomenės bei darbuotojų informatyvumą (informavimą). Rinkos sąlygomis yra pasirinkimas,kurį dažnai lemia realios banko padėties žinojimas.Visuomenė turi žinoti tikslią padėtį, tai savarankiškai mobilizuoja banką.

Čekių naudojimo tvarka
Čekis – vertybinis popierius,tam tikra teisine forma sudarytas čekio davėjas, pavedimas bankui, kad šis besąlygiškai išmokėtų arba sumokėtų jame išrašyta sumą. Čekiai naudojami patiems davėjo poreikiams.

Kreditavimo operacijos
Paskolų suteikimas yra pagrindinė komercinių bankų aktyvinių operacijų rūšis, duodanti didžiausias pajamas. Panaudodamas išteklius kreditavimui bankas gauna pelną, o kartu patenkina klientų kreditų poreikį.

Komentarai(0)