Tapk Studijos.info draugu Facebook socialiniame tinkle.

REGISTRUOTIS Pamiršai?

ANKSTYVASIS ANGLŲ KALBOS MOKYMAS

Early English Teaching

Valst. kodas 62207S137
Naujasis valst. kodas 631X13004
Kodas pagal ISCED 51114
Lygmuo/tipas Universitetinės studijos
Studijų sritis Socialinių mokslų studijų sritis
Studijų kryptis Edukologija
Naujoji studijų sritis Socialinių mokslų studijų sritis
Naujoji studijų kryptis Pedagogika
Švietimo sritis Mokytojų rengimas ir pedagogika
Švietimo posritis Mokytojų, atsakingų už bazinį išsilavinimą, rengimas
Akreditavimo data, įsakymo numeris, tipas, pakartotinės akreditacijos terminas 2010-01-14 , 1-01-1 , Akredituota iki , 2012-11-30
Minimalus išsilavinimas Aukštasis išsilavinimas
Profesinė kvalifikacija Mokytojas
Profesinė kvalifikacija, suteikiama įstojusiesiems nuo 2010 m. Mokytojas
Priėmimo metai, mokymosi forma, priimamų mokytis skaičius 2012, 60 kreditai, Ištęstinė, -
Mokymo kalbos lietuvių
  Ankstyvojo anglų kalbos mokymo programa skirta rengti anglų kalbos mokytojus, gebančius dėstyti anglų kalbą pradinio ugdymo pakopoje. Stojantieji privalo turėti bakalauro laipsnį ir pradinio ugdymo specialybę bei vykdyti priėmimo į Vilniaus pedagoginį universitetą konkursines sąlygas. Būsimieji anglų kalbos mokytojai studijuoja anglų kalbos leksiką, gramatiką, fonetiką, šalityrą, ankstyvojo anglų kalbos mokymo didaktiką, vaikų literatūrą anglų kalba. Į studijų programą įtraukti ir alternatyviai pasirenkamieji dalykai.
  Praktinės studijos nenumatytos.
  Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Įvykdžiusiam programą suteikiama mokytojo kvalifikacija. Baigus šią studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių ir socialinių sričių magistrantūros studijų programose.

Kvalifikacijos aprašas


  Ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti anglų kalbos mokytoju pradinio ugdymo pakopoje. .
  Asmuo, įgijęs mokytojo kvalifikaciją, turi:
  -gebėti mokyti anglų kalbos pradinių klasių mokinius, ugdyti vaikų komunikacines kalbines kompetencijas, taikyti naujus užsienio kalbos dėstymo metodus, modernias ugdymo technologijas, kurti ir realizuoti originalias ugdymo strategijas, reflektuoti savo veiklą, vykdyti tiriamąjį darbą.
  -žinoti šiuolaikinę anglų kalbos sistemą, įvairius mokymo(si) principus, kryptis ir metodus.
  -žinoti pagrindinius švietimo dokumentus, ugdymo teorijas ankstyvojo anglų kalbos mokymo klausimais, bendravimo psichologijos pagrindus.
  -mokėti dirbti kompetentingai, atsakingai, savarankiškai ir profesionaliai organizuoti savo darbą. Mokėti dirbti su ankstyvojo amžiaus vaikais, jų tėvais.
  Mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose.