Tapk Studijos.info draugu Facebook socialiniame tinkle.

REGISTRUOTIS Pamiršai?

HUMANITARINIAI MOKSLAI

ISTORIJA

Basanavičius Jonas

J. Basanavičius
J. Basanavičius
(1851 11 23 -1927 02 16), lietuvių tautinio atgimimo patriarchas, tautosakininkas, istorikas ir archeologas 1879 baigė Maskvos universitetą. 1879-1905 dirbo gydytoju Bulgarijoje. 1883 parengė ir išleido pirmąjį „Aušros“ numerį. Nuo 1905 gyveno Vilniuje. 1907 B iniciatyva buvo įkurta lietuvių mokslo draugija. Pats įkūrėjas iki mirties buvo šios draugijos prezidentu. Labiausiai domėjosi lietuvių tautos etnogenezės ir kultūros istorijos klausimai; parašė daugiau nei 40 studijų iš istorijos, archeologijos, etnografijos, folkloristikos, kalbotyros ir kitų sričių. Paskelbė hipotezę apie lietuvių kilmę iš Trakų-frygų. Pirmininkavo Lietuvos Tarybai, 1918 m. paskelbusiai vasario 16 d. Nepriklausomybės aktą.

Komentarai(0)